Privacy Policy

Actief vanaf: 20 September 2018

Brasserie Rijk der Vitaminen website https://www.rijkdervitaminen.com

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.
Wij gebruiken uw data om onze service te voorzien en verbeteren. Bij het gebruik maken van onze website, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacy beleid, hebben de termen die in dit privacy beleid worden gebruikt dezelfde betekenissen als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via https://www.rijkdervitaminen.com

Informatie verzamelen en gebruiken
We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (‘Persoonlijke gegevens’). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Cookies en gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies Data

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:
Sessie Cookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
Voorkeur Cookies. We gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingskoekjes voor beveiligingsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Brasserie Rijk der Vitamine gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

De service verlenen en onderhouden
Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service
Om u toe te staan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
Om klantenzorg en ondersteuning te bieden
Analyse of waardevolle informatie verstrekken zodat we de service kunnen verbeteren
Om het gebruik van de service te controleren
Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen
Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan – en worden onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit Privacy beleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

Brasserie Rijk der Vitaminen zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld en dat geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvindt naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens
Wettelijke vereisten

Brasserie Rijk der Vitaminen kan uw persoonlijke gegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Ter bescherming en verdediging van de rechten of het eigendom van Project POMA
Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens
De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Dienstverleners
We kunnen bedrijven en personen van derden in dienst nemen om onze Service (“Service Providers”) te vergemakkelijken, de Service namens ons te verlenen, service gerelateerde services te verlenen of ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken.

Links naar andere sites
Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen
Onze service spreekt niet tot iemand jonger dan 18 jaar (“kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacy beleid

We kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacy beleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacy beleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacy beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacy beleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, neem dan contact met ons op:
Per e-mail: [email protected]

Gebruiksvoorwaarden, garantie en voorwaarden disclaimer

U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de website van Brasserie Rijk der Vitaminen en de betalingsgateway op eigen risico zijn. Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijzen Brasserie Rijk der Vitaminen, haar werknemers alle garanties en voorwaarden af, hetzij geschreven, mondeling, uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk, wettelijk, contractueel, buitencontractueel, delictueel of in onrechtmatige daad en of deze voortvloeien uit de wet, het statuut, het gebruik van de handel, de gewoonte, de handelwijze of de uitvoering, of het gedrag van de partijen of de communicatie met elkaar, of als gevolg van de aard van deze algemene voorwaarden, de website en uw gebruik daarvan of in overeenstemming met gebruik, rechtvaardigheid of wet of anderszins. Brasserie Rijk der Vitaminen biedt geen garanties, voorwaarden of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze site of de inhoud van sites gelinkt aan deze site en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van inhoud, persoonlijk letsel, eigendom, lichamelijke, morele of materiële schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van onze website, ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of enige persoonlijke informatie en / of financiële informatie die daarin is opgeslagen, elke onderbreking of beëindiging van de verzending naar of van onze website, bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die naar of via onze website worden verzonden door een derde partij en / of fouten of weglatingen in enige inhoud of voor verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van inhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de website van Brasserie Rijk der Vitaminen. Brasserie Rijk der Vitaminen wijst nadrukkelijk elke garantie of voorwaarde van elke vorm van geschiktheid voor een bepaald of algemeen doel, kwaliteit, verkoopbaarheid, vakmanschap, niet-inbreuk, of titel en eigendom van de hand. Brasserie Rijk der Vitaminen garandeert, onderschrijft, garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor enig product of dienst geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de website van Brasserie Rijk der Vitamine of enige hyperlink website of opgenomen in een banner of andere reclame, en Brasserie Rijk der vitamine zal geen U bent op enigerlei wijze verantwoordelijk voor het bewaken van transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten. Net als bij de aankoop van een product of dienst via welk medium of in welke omgeving dan ook, dient u uw gezond verstand te gebruiken en voorzichtigheid te betrachten waar nodig. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, worden de bepalingen van het verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen hierbij afgewezen.